torstai 29. heinäkuuta 2010

Mitä on metafysiikka?

Vähän huumoria tähän väliin.

Martin Heidegger piti aikoinaan luentoja "ei-mistään". Luennoista hän koosti kirjan Mitä on metafysiikka?, jonka myöhempiin painoksiin hän lisäsi vielä epämääräisen johdannon ja vielä johdantoa sekavammat jälkisanat. Niin&näin - julkaisusarjan laitoksessa Mitä on metafysiikka? - kirjan pituus on n. 60 sivua, joista alkuperäistä tekstiä on joku 20 sivua. Luin sen kävellessäni kirjastoon.

Heidegger kirjoittaa aika hämärästi ei-mistään, vaikkakin on tunnustettava, ettei aihetta suinkaan ole helppo lähestyä. Olemassa olevan negatoimien ei tarkoita, että johdettava ajatus olisi tämä ei-mikään, jota teoksessa yritetään selvittää. Negatoiminen johtaisi vain vastakohtaan, kun taas ei-mikään on koko olemisen itsensä vastakohta, ei vain olemassaolevien partikulaarien kulttuurissa määriteltyjä vastakkaisuuksia. Kierkegaardia lukenut Heidegger päätyykiin ajatukseen inhimillisestä ahdistuksesta, joka ei kuitenkaan ole pelosta tai huolesta johtuvaa, vaan eksistentiaalista angstia, jonka avulla ihminen tuntee ei-minkään. Ihmisen kohtolo, dasein, siis eräänlainen ajassa ja paikassa oleminen, tuntee tämän olemassaolemattomuuden. Tästä ajatuksesta Jaspers, Sartre ja muut eksistentialistit saivat innoituksen omiin filosofisiin mietintöihinsä.

Ei kommentteja: