maanantai 4. tammikuuta 2010

Talouden taito

Ksenofon on eräs luetuimmista antiikin Kreikan klassisen kauden kirjoittajista. Hän oli Sokrateen oppilas, ja dialogimuotoon kirjoitetussa Talouden taidossa keskushenkilönä on talouden ja maanviljelyksen luonteen selvittämisestä kiinnostunut Sokrates - niminen, poikkeuksellisen viisaaksi ja lahjakkaaksi todettu mies. Platonin dialogeista poiketen Ksenofonin Sokrates ei kuitenkaan johda keskustelua ja opeta keskustelukumppaniaan, vaikka hänen puheenvuorojensa dialektinen ja itsestäänselvyyksiä kyseenalaistava tyyli onkin Platonin kirjoista tuttu. Talouden taidossa Sokrates itse on oppilas. 


Talouden taito on Sokrateen ja Iskomakhoksen käymä keskustelu siitä, miten (koti)taloutta olisi hoidettava hyvin niin, että se tuottaisi voittoa ja olisi kannattavaa. Kreikan sanasta oikos on johdettu sana economics, mutta kreikan kielessä se tarkoittaa myös kotitaloutta eli kansalaisen yksityisyyden piiriä. Talouden taidossa puhutaankin niin maanviljelyn kunniallisuudesta ja siitä, miten se saadaan tuottamaan sekä kotitalouden menoista ja ylläpidosta. Sokrates tiedustelee herrasmiehen maineessa olevalta Iskomakhokselta tämän tavoista hoitaa talouttaan, joka ilmenee olevan paras mahdollinen. Iskomakhos tekee paljon töitä, palkitsee hyvin työnsä tehneitä orjia, emäntiä ja  tilanhoitajia ja kunnioittaa järjestystä. Vaimon rooli on totella miestään, mutta Iskomakhos toteaa Sokrateen säestämänä vaimon välttämättömän roolin sisätöiden johtajana miehen ollessa fyysiselle luonteelleen sopivammissa ulkotöissä. Ksenofon ei esitä mitään erityisen emansipatorisia näkemyksiä naisen asemasta, mutta ainakin hän kunnioittaa vaimoa, jos ei nyt naista, enemmän kuin monet 2000 myöhemmin eläneet filosofit.


Talouden taito on kirjaksi lyhyt mutta keskusteluksi pitkä ja ihastuttava lukukokemus. Ksenofonin kieli on kaunista, ja painoksen alun pitkä johdanto sekä lopun viitteet, henkilöhakemisto ja kirjallisuus on todella perusteellisesti laadittu. Talouden taito on kansantaloustieteen ja maatalouden perusteos, joka opettaa kunnioittamaan työtä, maata ja hyveitä. 

Ei kommentteja: